2 tony potravín pre rodiny v núdzi

Nadácia DEDO odovzdala potravinovú pomoc pre ľudí a rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v starostlivosti Dorka Košice, n.o. , Všetci pre rodinu, n.o. a Oáza – nádej pre nový život, n.o..

Približne 1500 kilogramov potravín, ktoré Nadácia DEDO zakúpila, vystačí v Oáze – Bernátovce pre 300 klientov na 1 týždeň, je preto potrebné situáciu urgentne riešiť a potraviny pre ľudí v núdzi pravidelne zabezpečovať.

„Chceme v spolupráci s donormi a obchodnými reťazcami vytvoriť koncepčný nástroj na riešenie aj potravinovej bezpečnosti v Meste Košice. Ide o nástroj riešenia akútnej situácie, ktorá však potrvá niekoľko mesiacov.“ Uviedla Alena Vachnová z Nadácie DEDO.

Aktuálne Nadácia DEDO pripravuje v spolupráci s partnermi koncepciu a mechanizmus spomínanej pomoci, ktorá by okrem potravín mohla zabezpečovať aj ďalšie nevyhnutné potreby – drogériu, vybavenie domácnosti, učebné pomôcky,….

„Našim cieľom je sústrediť potreby – dopyt ľudí a rodín v rôznych krízových zariadeniach na jedno miesto, kde by sa zároveň sústredila ponuka spoločností a partnerských organizácií. Následne by sme zabezpečili logistiku a celý tento proces odborne koordinovali“, dodala.

Všetky doteraz poskytnuté potraviny dodala a doviezla spoločnosť Labaš, s.r.o.. Budeme radi, ak sa jednotlivci a spoločnosti pridajú k našej iniciatíve, či už prostredníctvom darovacieho portálu na stránke Nadácie https://nadaciadedo.darujme.sk/3487/ alebo ponukou produktov, s ktorou je možné nás kontaktovať.