Spoločne za Košice – mesto s bývaním dostupným pre každého

Mesto Košice, ETP Slovensko a Nadácia DEDO začiatkom februára organizovali celodenný workshop zameraný na ukončovanie bezdomovectva v meste Košice, ktorého sa zúčastnilo 30 odborníkov zo Slovenska a Českej republiky, prevažná väčšina z odborných organizácií z Košíc. Aj toto druhé stretnutie vytvorilo príležitosti učiť sa od iných organizácií či samospráv,keďže so svojimi príspevkami vystúpili Nina Beňová z Proti prúdu – Nota Bene, Barbora Bírová z Platformy pro sociální bydlení a námestníčka primátora Hlavného mesta Bratislava Lucia Štasselová.

„Našim spoločným cieľom je spracovanie koncepcie na ukončovanie bytovej núdze na území Košíc s konkrétnymi opatreniami, pričom jedným z nich bude aj inovatívny prístup Housing first, ktorý by sme chceli uplatniť v prvom kroku pre rodiny v bytovej núdzi. Toto široké partnerstvo relevantných organizácií považujeme za prelomové a veríme, že prinesie výsledky,“ uviedla Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Koncepcia, ktorá by mala vzniknúť do konca tohto roka bude mať názov Košice – mesto s bývaním dostupným pre každého, má ambíciu pomôcť viac ako 1200 jednotlivcom a 1000 členom rodín ohrozených bezdomovectvom na území mesta Košice. Prvým krokom odborného tímu Všetci pre rodinu, n. o. bude rozsiahle mapovanie  aktuálnej situácie bytovej núdze a definovanie potrieb ľudí, ktorých ohrozuje. Mapovanie sa uskutoční prostredníctvom distribuovaných dotazníkov na jar tohto roku.