Podpora v bývaní

Náš tím rodiny v programe Bývanie s podporou sprevádza a podporuje, aby si bývanie dokázali dlhodobo udržať. Jeho členovia prichádzajú k rodinám domov a riešia ich aktuálne potreby, starajú sa o nich a poskytujú im poradenstvo...

Chcem vedieť viac

Podpora v teréne

Potrebu služby podpory v teréne sme si naplno uvedomili počas prvej vlny pandémie. Spolu s občianskym združením Equita, profesorom Krčmérym a jeho tímom z Vysokej školy sv. Alžbety sme ju začali poskytovať a rozvíjali ju so Spolkom medikov mesta...

Chcem vedieť viac
Podpora v teréne

Spoločne pre vašu rodinu vytvoríme bezpečný domov a budeme vás sprevádzať tak dlho ako budete naozaj potrebovať, aby ste si svoje nové bývanie dokázali udržať.

O nás

Nadácia DEDO začala uplatňovať prístup Housing First od roku 2019 a na to aby dokázala profesionálne zabezpečovať odbornú podporu v bývaní, založila samostatnú neziskovú organizáciu Všetci pre rodinu, n.o..

Ako prví na Slovensku sme sa začali venovať inovatívnej službe sprevádzania a podpory rodín v bytovej núdzi, u ktorých ukončujeme situáciu bezdomovectva umožnením bývania v dostupnom bývaní (sociálne nájomné byty) a dlhodobou podporou zameranou na udržanie bývania. Podporu poskytujeme rodinám so skúsenosťou bezdomovectva v rámci registrovanej sociálnej služby Podpora samostatného bývania. Poskytujeme zdravotné, sociálne, právne a psychologické poradenstvo, ktoré rozširujeme, aby rodiny v núdzi dostali na mieru šitú komplexnú podporu na komplexné problémy, priamo u nich doma.

Sme presvedčení, že prístup Housing First (teda Bývanie ako prvé) je efektívnejším riešením než Housing Ready (systém prestupného, zásluhového bývania) a pri svojej práci uplatňujeme všetky princípy tohto prístupu, vrátane tzv. harm reduction.

BÝVANIE JE PRÁVO.

O nás
6. novembra 2023

Jeden projekt úspešne skončil, Housing First však pokra...

Projekt Housing First Košice, podporený z výzvy Dostupné bývanie s prvkami Housing First z prostriedkov OPĽZ  Ministerstvom práce sociálnych a rodiny, vďaka ktorému sa v Košiciach podarilo zabývať 18 rodín ...

31. decembra 2021

Do konca roka 2022 získa bývanie ďalších 16 rodín...

Tím Všetci pre rodinu, n.o. v súčasnosti sprevádza 19 rodín, ktorým za minulý rok poskytol viac ako 3700 hodín sociálneho, právneho či zdravotného poradenstva. V roku 2022 chce v spolupráci s Nadáciou  DEDO ...

7. apríla 2021

10 rodín sprevádzame, podporujeme, býva...

V uplynulých mesiacoch nezisková organizácia Všetci pre rodinu v spolupráci s Nadáciou DEDO naplno rozvinula pilotný projekt Housing first v Košiciach. 10 rodín získalo nový domov.