Nadácia DEDO získala Karpatskú cenu za sociálne inovácie

V októbri tohto roka odštartoval pilotný ročník Karpatskej ceny za sociálne inovácie, do ktorej sa prihlásilo sedem iniciatív a združení z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Odborná porota v zložení Laury Dittel z Karpatskej nadácie, Miriam Hučkovej z Košice IT Valley a Veroniky Poklembovej z ETP Slovensko vyhlásila víťaza.

„Karpatská cena za sociálne inovácie je príležitosťou oceniť iniciatívy v rôznych oblastiach z dielne mimovládnych neziskových organizácií v regióne východného Slovenska. Predstavuje príležitosť zviditeľniť aj menšie subjekty, ktorých hlas je často menej počuť. Oceňujem, že sa do pilotného ročníka prihlásili iniciatívy z rôznych oblastí života. Ilustruje to rôznorodosť aktivít tretieho sektora a jeho dôležitú rolu v prinášaní riešení, ktoré využívajú miestne kapacity,“ hovorí Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Víťazný projekt Nadácie DEDO, na ktorého realizácii sa podieľala aj nezisková organizácia Všetci pre rodinu, prináša systémovú zmenu v riešení bezdomovectva rodín s deťmi. Nadácia DEDO na Slovensku aplikuje metodológiu vyvinutú́ v USA a úspešne aplikovanú v mnohých európskych štátoch. Jej cieľom je podpora rodín, ktoré v Košiciach trpia akútnou bytovou núdzou a najohrozenejším z nich ponúknuť bývanie s odbornou podporou. Prvým krokom a zároveň ocenenou iniciatívou je systémové riešenie bezdomovectva rodín s deťmi, ktoré prinieslo prakticky využiteľné dáta potrebné na riešenie bytovej núdze v podobe Registračného týždňa. Ten sa uskutočnil v máji tohto roku aj vďaka zapojeniu partnerov a dobrovoľníkov.

„Víťazný projekt Nadácie DEDO prináša systémovú zmenu v riešení  bezdomovectva rodín s deťmi v Košiciach a definuje aktuálny stav ako východiskový. Navrhovaný proces bude následne viesť k odstráneniu jeho skutočných príčin,“ hovorí Miriam Hučková, riaditeľka Košice IT Valley.