Partneri

Službu podpora samostatného bývania (podľa § 57 Zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení) realizujeme aj vďaka podpore Košického samosprávneho kraja

„Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Pri svojej práci a komplexnom riešení potrieb našich klientov používame software SOCIO, ktorý nám ponúka veľa možností a prehľadov pri samotnej práci s rodinami. www.socio.sk