Kampaň Idem domov chce zariadiť a vybaviť ďalšie domácnosti

Začiatkom augusta Nadácia DEDO spustila kampaň s príznačným názvom „Idem domov“, ktorú Nadácia otvorenej spoločnosti podporí zdvojnásobením vyzbieranej sumy. Cieľom je vyzbierať 5000 EUR od jednotlivcov prostredníctvom portálu darujme.sk. Vyzbieraná suma bude použitá na zariadenie a vybavenie ďalších domácností.

Kampaň bude prebiehať do konca októbra 2021. Vďaka vyzbieraným peniazom Nadácia DEDO ponúkne nový domov ďalším rodinám, ktoré sa ocitli v bytovej núdzi. Multidisciplinárny odborný tím Všetci pre rodinu, n.o. rodiny pri zabývaní intenzívne sprevádza, potrebnú pomoc a podporu prispôsobuje konkrétnym požiadavkám rodín a ich stigmám. Pri svojej práci tím uplatňuje prístup Housing first a na klientov má pri získaní nového bývania len 3 požiadavky – byť dobrým susedom, riadne a včas platiť nájom a prijímať sociálnu službu.

Ústredným heslom kampane je „Idem domov“ ako odpoveď na všetky traumy rodín v bytovej núdzi, pretože bývanie považujeme za ľudské právo. Bezpečný a stabilný domov má preukázateľne pozitívny vplyv na zlepšovanie zdravotného stavu členov rodiny, školskú dochádzku detí či na ich celkový psychický stav.

Nadácia DEDO v spolupráci so Všetci pre rodinu, n.o. kampaň Idem domov realizuje prostredníctvom sociálnych sietí, s využitím dát získaných počas registračného týždňa.

 

 

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”