Jeden projekt úspešne skončil, Housing First však pokračuje

Projekt Housing First Košice, podporený z výzvy Dostupné bývanie s prvkami Housing First z prostriedkov OPĽZ  Ministerstvom práce sociálnych a rodiny, vďaka ktorému sa v Košiciach podarilo zabývať 18 rodín so skúsenosťou bezdomovectva, bol v septembri v Košiciach úspešne ukončený.  Projekt realizovala nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n. o..

Organizácie siete Nadácie DEDO majú aktuálne v starostlivosti už 37 rodín  – 48 dospelých a 73 detí, a tak uplatňovanie prístupu Housing First a zabývavanie rodín v Košiciach pokračuje.

Výsledky naznačujú, že z doteraz pilotného projektu je efektívny nástroj na ukončovanie bezdomovectva zraniteľných rodín. Sociálne nájomné bývanie so sprevádzaním multidisciplinárnym tímom tak dáva rodinám až 95 % šancu udržať si bývanie a tým aj bezpečný a stabilný domov.

Realizácia Housing first je závislá od dostupného bývania a príspevkov na nájomné. Dostupné bývanie pre rodiny so skúsenosťou bezdomovectva sieť Nadácie DEDO získava okrem Mesta Košice aj na komerčnom trhu, príspevky na nájomné zasa môže poskytovať vďaka Nadácii Slovenskej sporiteľne. Ide pri tom len o časť nájmu, zvyšnú časť platia nájomcovia, teda rodiny, ktoré sú do programu zapojené.

Sprevádzanie rodín na základe ich individuálnych potrieb zabezpečuje nezisková organizácia Všetci pre rodinu, n.o.. prostredníctvom sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a peer pracovníka. Sprevádzanie je práve pri rodinách zažívajúcich chronické bezdomovectvo kľúčové.

Dôležitým pilierom pre udržanie bývania je zamestnanie, príjem, preto ďalšia z organizácií siete Nadácie DEDO, Dorka Bags, n.o, realizuje pre klientov pracovné začleňovanie.

Vďaka tomuto komplexnému prístupu dokáže sieť Nadácie DEDO bezdomovectvo rodín reálne ukončiť.