10 rodín sprevádzame, podporujeme, býva

V uplynulých mesiacoch nezisková organizácia Všetci pre rodinu v spolupráci s Nadáciou DEDO naplno rozvinula pilotný projekt Housing first v Košiciach. 10 rodín získalo nový domov.

Po vyžrebovaní rodín, ktoré sa zapojili do mapovania v košických útulkoch, dostalo 10 rodín ponuku zapojiť sa do projektu Housing first a  získať nájomné sociálne bývanie s odborným sprevádzaním. Všetky rodiny prešli úvodnými rozhovormi, ktoré boli zamerané najmä na zisťovanie ich potrieb, zdrojov, ale aj histórie rodiny, jej členov, zdravia, bývania, vzdelávania a zamestnania, aby multudisciplinárny tím neziskovej organizácie Všetci pre rodinu vedel nastaviť a prispôsobiť rozsah potrebnej podpory.

Koncom januára 2021 Nadácia DEDO prevzala zrekonštruované bytové jednotky od Mesta Košice a ako garant úhrady záväzkov voči mestu, podpísala nájomnú zmluvu na 10 rokov, ktorá jej umožňuje podnajímať byty vyžrebovaným rodinám.

Byty boli prerozdelené podľa veľkosti rodín  a ich potrieb, všetky rodiny však pred podpísaním podnájomnej zmluvy absolvovali obliadku bytov a boli oboznámené so základnými podmienkami  – byť dobrým susedom, riadne platiť nájom a prijímať odbornú podporu tímu Všetci pre rodinu, n. o. .

V polovici februára začali prípravy na sťahovanie rodín do ich nových domovov. Prebiehalo plánovanie celého procesu a zisťovanie ich požiadaviek na zariadenie a vybavenie bytov. Základné vybavenie zabezpečila Nadácia DEDO a jej partneri. Samotné sťahovanie a montovanie nábytkov prebehlo postupne koncom februára už aj v spolupráci so samotnými rodinami.

Nadácia DEDO tak v spolupráci so Všetci pre rodinu, n. o.  zariadila 1 garsónku, 3 jednoizbové, 4 dvojizbové a 2 trojizbové byty. Domov tak získalo 10 rodín – 34 ľudí, z toho 19 detí a jedno je na ceste. 5 rodín tvoria osamelé matky s deťmi, najmladšie má 2 roky. Všetky rodiny majú skúsenosť s bezdomovectvom v rozličných formách, no každá rodina pred vyžrebovaním bývala v útulku.

Poskytovanie služby podpora samostatného bývania rodín priamo v domácnosti prebieha jedenkrát týždenne, pri zabývaní však o niečo intenzívnejšie. Je potrebné riešiť zdravotný stav, rodinné vzťahy, zamestnanie či poskytnúť dlhové poradenstvo a právne služby. Tím Všetci pre rodinu sa v súvislosti s narastajúcim počtom rodín v starostlivosti rozrástol a má 7 členov (4 sociálne pracovníčky, 1 psychológ, 1 zdravotníčka a 1 právnička).

V polovici marca sa začal kvalitatívny výskum v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, ktorý na záver ukáže efekty a dopady bývania s podporou s aplikovaním prístupu Housing first. Výskum potrvá 2 roky.

Nadácia DEDO v súčasnosti pripravuje cost-benefit analýzu, ktorá bude zahŕňať aj zisťovanie udržania bývania (porovnávať bude náklady na Housing first projekt s nákladmi na aktuálne služby pre rodiny bez domova, tiež bude skúmať mieru udržania bývania v Housing first projekte a mieru získania a udržania bývania mimo neho).

Aktuálne v programe bývania s podporou je v starostlivosti Všetci pre rodinu, n. o. 15 rodín a 3 jednotlivci, tento rok však Nadácia DEDO plánuje pre projekt Housing first získať ďalšie bytové jednotky, pripravuje unikátny registračný týždeň pre jednotlivcov a rodiny bez domova v Košiciach, aby vedela navrhnúť riešenie, ktoré umožní nastaviť stratégiu ukončovania bezdomovectva v meste Košice.

 

 

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”