Sprevádzame, podporujeme a spoločne ukončujeme bezdomectvo rodín v Košiciach

Registračný týždeň prebiehal v Košiciach posledný májový týždeň a hĺbkovo mapoval rodiny s maloletými deťmi v bytovej núdzi.

Výsledky priniesli reálne čísla, ktoré si vyžadujú reálne riešenia. Bez domova v Košiciach žije 552 dospelých ľudí, prevažne vo veku od 18 do 39 rokov. Celkovo 189 rodín žije v prístreškoch či záhradných chatkách a 74 rodín v útulkoch. Zásadná informácia však je, že v podmienkach bezdomovectva žije 748 detí.

Nadácia DEDO je v spolupráci s neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu, n. o. pripravená ukončovať bezdomovectvo ďalších rodín a postupne rozširovať bytový fond. Zamerať by sa nadácia chcela najmä na súkromných vlastníkov bytov, ktorým ponúkne možnosť dlhodobého nájomného vzťahu.

V júli pripravoval tím Nadácie DEDO v spolupráci so Všetci pre rodinu, n.o. vzhľadom na výsledky Registračného týždňa, realizáciu výskumných aktivít na nadchádzajúce obdobie, aby bol prínos realizovaného prístupu Housing first  preukázateľný a jeho aplikácia možná v lokálnych podmienkach na Slovensku.

V období august až október prebieha kampaň Idem domov na vybavenie a zariadenie ďalších bytov pre rodiny s maloletými deťmi v bytovej núdzi.

Aktuálne multidisciplinárny tím  sprevádza 17 rodín (21 dospelých a 38 detí), ktorým od začiatku roka poskytol takmer 2800 hodín sociálneho, psychologického, zdravotného a právneho poradenstva. V tomto období prebieha poskytovanie sociálnej služby už stabilne, jedenkrát týždenne.

 

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”