Do konca roka 2022 získa bývanie ďalších 16 rodín

Tím Všetci pre rodinu, n.o. v súčasnosti sprevádza 19 rodín, ktorým za minulý rok poskytol viac ako 3700 hodín sociálneho, právneho či zdravotného poradenstva. V roku 2022 chce v spolupráci s Nadáciou  DEDO rozšíriť bytový fond a počet rodín navýšiť o ďalších 16.

Rodiny v starostlivosti VPR, n.o. s predchádzajúcou skúsenosťou bezdomovectva získali nový domov, v ktorom sa cítia bezpečne. Už tento fakt je pre často traumatizované rodiny obrovskou zmenou, ktorá im priniesla šancu na nový život. Postupné zabývanie prebieha za asistencie multidisciplinárneho tímu, čo je úplne iný spôsob starostlivosti ako tradičný dohľad sociálnych pracovníkov v zariadeniach  krízového ubytovania. Najvýraznejšie zmeny prichádzajú u detí, ktorým sa zlepšuje školská dochádzka, často i zdravotný stav. Všetky získali vlastný priestor, v ktorom sa môžu rozvíjať alebo mať súkromie, na to sa pri obsadzovaní bytov dbá,  zároveň spolu s bývaním klienti získali adresu a s ňou začlenenie do kolektívu či spoločnosti. Aj preto sa VPR, n.o. zameriava na bývanie v bežných susedstvách. Rodiny splynú s komunitou a žijú život ako ostatní, bezdomovectvo tak mizne nielen z ich životov, ale postupne aj z mesta.

„Neustále hľadáme možnosti podpory klientov (vďaka Nadácii SLSP sme v minulom roku vytvorili rezervný fond, z ktorého sme mohli vyplácať príspevky na nájomné rodinám v kríze spôsobenej pandémiou, aktuálne realizujeme eurofondový projekt zameraný na bývanie s prvkami Housing first a v neposlednom rade pracujeme na tom, aby bol príspevok na bývanie v relevantnej výške zakotvený aj v legislatíve,“ hovorí Viktória Rusňáková.

Všetci pre rodinu, n.o. v spolupráci s Nadáciou DEDO sa chce v roku 2022 zamerať najmä na matky samoživiteľky so skúsenosťou bezdomovectva, ktoré našli počas Registračného týždňa rodín v bytovej núdzi v Košiciach. Práve vďaka realizácii hĺbkovej sondy do života rodín bez domova, ktorý nadácia realizovala v spolupráci s partnermi v máji minulého roka, je teraz možné vyhľadávať byty podľa konkrétnych individuálnych potrieb rodín.

Nadácia DEDO za realizáciu Registračného týždňa získala Karpatskú cenu za sociálne inovácie 2021.

 

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”