Karanténne priestory v Prešove a v Košiciach pre rodiny v bytovej núdzi

Aktuálna situácia pandémie si vyžaduje minimalizáciu sociálnych kontaktov a z každej strany sa na nás valí výzva „zostať doma“. Zostať doma považujeme za účinnú prevenciu, avšak najmä za predpokladu, že domov máte. Bývanie je pritom pre ľudí bez domova paradoxne najúčinnejšou ochranou pred nakazením.

Nadácia DEDO sa už niekoľko rokov stará o rodiny, ktoré sa ocitli v bytovej či komplexnej núdzi.

„Vďaka prístupu Housing First sa snažíme vytvoriť systém na ukončovanie bezdomovectva, pilotne na východnom Slovensku. V situácii, v ktorej sa naša krajina a celý svet nachádza, hľadáme systematické riešenia a bezpečie pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré je potrebné chrániť pred šírením vírusu. V spolupráci s partnermi sme vytvorili potravinovú banku, ktorá zaistí potravinovú bezpečnosť v čase, keď rodiny v našej starostlivosti prichádzajú o prácu či možnosť pravidelnej brigády.“ Hovorí správkyňa Nadácie DEDO, Katarína Trembuláková.

„V rámci našich aktivít sme uviedli do prevádzky 3 karanténne priestory, ktoré budú slúžiť pre prípad karantény, ale aj ako priestor pre liečbu v prípade nakazenia. Tieto priestory bude možné poskytnúť aj rodinám, ktoré vzhľadom na zdravotný stav detí, prípadne rodičov, potrebujú samostatné bývanie. Práve dnes sme do prvého priestoru umiestnili rodinu, ktorá vzhľadom na komplikovaný zdravotný stav dieťaťa, patrí medzi najohrozenejšie“, dodáva.

Bolo potrebné vybaviť tieto priestory tak, aby sa z nich stali plne vybavené a funkčné domácnosti. Aktuálne prebieha zbierka na materiálne a finančné zabezpečenie zraniteľných rodín, aby Nadácia DEDO mohla pomôcť pri zmierňovaní negatívnych dopadov krízy na rodiny s deťmi v ohrození, ktorej rozsah a trvanie nevie momentálne nikto z nás predvídať. Jedno však vieme: Rodín v ohrození bude, žiaľ, viac.

Spomínané karanténne priestory sú pripravené na pokrytie potrieb klientov z centier Dorka, ale aj iných, ktorí sú v rôznych formách starostlivosti poskytovanej Nadáciou DEDO.

Je nesmierne dôležité, aby existovala kapacita karanténnych bytov dostupná pre všetkých jednotlivcov a rodiny bez domova aj na úrovní miest a obcí“. Uviedla Katarína Trembuláková na záver.