Potravinová bezpečnosť je dôležitá

Aktuálna situácia spojená s pandémiou COVID-19 a opatrenia s ňou spojené majú zásadný dopad na nás všetkých, no ešte zásadnejšie sa dotýkajú jednotlivcov a rodín s deťmi v bytovej a komplexnej núdzi. Táto zraniteľná skupina zápasí, aj v dôsledku straty pracovných príležitostí, často sú ľudia odkázaní na brigádnickú a iné formy zárobku, vrátane predaja časopisov Nota Bene a Cesta, s akútnym nedostatkom potravín a hygienických potrieb, nedostupnosťou zdravotnej starostlivosti a s ohrozením straty rôznych foriem ubytovania či dočasného bývania.

Jedným z potrebných krokov je zabezpečenie potravinovej bezpečnosť pre jednotlivcov a rodiny s deťmi v bytovej a komplexnej núdzi. Najmä veľkokapacitné pobytové zariadenia už dnes avizujú akútnu potrebu zabezpečenia stravovania svojich klientov (z dôvodov uzavretia útulkov s cieľom predchádzať šíreniu vírusu do veľkých komunít zraniteľných ľudí, ktorí sú potenciálne najviac v ohrození života a zdravia), potreba je však rovnako výrazná u jednotlivcov a rodín v iných formách služieb (ambulantných a terénnych), ktorú poskytovatelia služieb nedokážu pre klientov naplniť ani s podporou komerčných partnerov alebo širokej verejnosti.

„Nadácia DEDO spoločne so spoločnosťou Labaš s.r.o. vytvorila zásobu potravín, ktorá bude súžiť na preklenutie a zmiernenie negatívnych ekonomických dopadov rodín v našej pôsobnosti, avšak našou snahou je spojiť kľúčové organizácie, poskytovateľov služieb a Mesto Košice, aby sme spoločne pripravili systémové riešenie,“ uviedla Alena Vachnová, manažérka pre rozvoj Nadácie DEDO. Distribúciu potravín medzi klientov v bývaní, aj v útulkoch a pobytových zariadeniach zabezpečuje nezisková organizácia Všetci pre rodinu.

Organizácie, ktoré s klientmi v bytovej a komplexnej núdzi pracujú, vynakladajú všetko úsilie na zabezpečenie základných potrieb jednotlivcov a rodín s deťmi bez domova, čo čiastočne a načas pomáha konkrétnym klientom, avšak nedokáže pokryť potreby celej skupiny v bytovej núdzi. Nevyhnutný je systémový prístup a riešenia zabezpečujúce komplexnú podporu.