Bývanie je najvyššou ochranou v čase pandémie aj pre ľudí bez domova

Ako organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova reagujeme na včerajšie vyhlásenie po rokovaní vlády o testovaní ľudí bez domova. V súčasnej situácii pandémie koronavírusu je najvyšším cieľom chrániť pred nákazou tých najzraniteľnejších. Ľudia bez domova k nim patria.

Chceme vyjadriť nádej, že chystané vládne opatrenia budú postavené na zabezpečení bezpečného bývania, ktoré je najefektívnejšou prevenciou v čase pandémie. Veríme, že ponuka bývania bude kľúčový nástroj ako pomôcť ľuďom bez domova chrániť sa pred vírusom rovnako, ako sa vo svojom bývaní chránia bežní občania.

Za mimoriadne akútne považujeme zabezpečiť bezpečné ubytovanie nielen ľuďom, ktorí vykazujú príznaky ochorenia, ale aj tým, ktorí sú ešte zdraví a potrebujú sa chrániť. K prijatiu mimoriadnych opatrení na zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova vyzýva vlády štátov aj špeciálna vyslankyňa OSN, Leilani Farha, v správe z 18. 3. 2020. Štáty podľa nej musia zabezpečiť prístup k bezpečnému bývaniu, ktoré ochráni životy a zdravie ľudí bez domova a tiež zastaviť všetky vysťahovania.

Veríme, že sa Slovensko pridá ku krajinám, ktoré múdro využili uvoľnené kapacity hostelov, hotelov, internátov či turistických apartmánov. Napríklad ako Francúzsko, kde vláda nariadila uvoľniť kapacity v hoteloch pre ľudí bez domova alebo Veľká Británia, kde vláda vydala nariadenie ubytovať v bezpečnom bývaní všetkých ľudí bez prístrešia, ale aj ľudí v hromadných útulkoch a nocľahárňach.

Ľudia  bez domova patria k najohrozenejším skupinám. Podvýživa, stres, zdravotné znevýhodnenia a vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti zoslabujú ich obranyschopnosť a znižujú vekovú hranicu rizika kritického priebehu ochorenia na 40 rokov.  V akútnejšom riziku ničivých následkov ochorenia a smrti sú aj preto, že je medzi nimi veľké percento seniorov a ľudí so zdravotnými problémami, pre ktorých môže mať nákaza fatálne dôsledky.

Ľudia bez domova sú extrémne vylúčení a izolovaní od spoločnosti, že z pohľadu verejného zdravia nepredstavujú vyššie ohrozenie ako bežná populácia a domnienky, že by boli rizikovejšou skupinou, nie sú ničím podložené. Na druhej strane, v prípade ochorenia, sú pre nich zdravotné služby, či možnosť samoizolácie takmer úplne nedostupné, hoci ako uvádza štúdia z USA, ľudia bez domova by boli v prípade nakazenia vírusom COVID-19 v dvojnásobne vyššom riziku potreby hospitalizácie, dva až štyrikrát vyššej potrebe intenzívnej zdravotnej starostlivosti a dva až trikrát vyššom ohrození smrťou ako bežná populácia. Ľudia bez domova sú tak výrazne viac ohrození, ako by boli ohrozením pre iných.

Veríme, že opatrenia budú vychádzať z princípov rovného prístupu a nediskriminácie. Ponúknuté ubytovanie by malo spĺňať epidemiologické požiadavky na ochranu pred vírusom a poskytovať rovnaké podmienky ako ľuďom z bežnej populácie, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu tráviť karanténu vo svojich domovoch.

Ľudia bez domova sa nesmú stať terčom represívnych opatrení iba preto, že nemajú dostatok možností sa chrániť. Ľudia bez domova sú dlhodobo zanedbávanou zraniteľnou skupinou, ktorá v tejto dobe dopláca na nedostatok služieb pomoci, vrátane ubytovacích služieb.

Očakávame že, prevenčné opatrenia budú rešpektovať ľudskú dôstojnosť a budú postavené na princípe dobrovoľnosti a vo forme ponuky pomoci. Nie vo forme reštrikcií a silových riešení voči skupine ľudí, ktorým sme ako spoločnosť nedokázali pomôcť.

Je nevyhnutné urýchlene konať teraz – dať ľuďom bez domova možnosť sa chrániť ponukou bývania – aby sme ich účinne ochránili pred šírením vírusu a následne pred neprijateľným represívnym riešeniam.

Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
Proti prúdu
Depaul Slovensko
Nadácia DEDO
EQUITA