Spájame sa pre ochranu zraniteľných pred COVID-19

Šírenie ochorenia COVID-19 je výzvou pre celú našu spoločnosť a mnohí z nás majú z jeho možných následkov obavy. Veríme, že takéto kľúčové etapy v živote spoločnosti nám dávajú aj príležitosť dokázať to, čím ako jednotlivci aj spoločnosť skutočne sme a čo nás definuje.

Pandémia sa dotýka každého z nás, no žijú medzi nami aj skupiny ľudí, ktoré sú voči ochoreniu a jeho následkom ešte zraniteľnejšie. Prvou skupinou, ktorú si v tomto kontexte zrejme predstavíme, sú seniori a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. Šírenie koronavírusu a sprievodné následky však ohrozujú aj jednorodičov, nízkopríjmové rodiny, ľudí bez domova, ženy zažívajúce domáce násilie, cudzincov či obyvateľov marginalizovaných komunít a ďalších.

Každá z organizácií, ktoré toto vyhlásenie vypracovali, s niektorou z týchto zraniteľných skupín dlhodobo pracuje, a pomáha v rámci svojich možností aj počas pandémie. Táto situácia ale presahuje každého z nás a my si uvedomujeme, že je väčšia než naše zameranie. Rozhodli sme sa preto spoločne identifikovať náročné životné situácie, s ktorými sa stretávajú a poukázať na dôležitosť spolupráce.

Len spoločnými silami a v spolupráci neziskového sektora, občanov, firiem, samospráv a štátu vieme aspoň s časťou z nich pohnúť. Spoločne, na základe našich praktických skúseností a expertízy, ako aj s podporou desiatok ďalších organizácií a osôb, preto upozorňujeme na najvýznamnejšie problémy, ktoré si vyžadujú aj pozornosť verejných činiteľov a zodpovedných inštitúcií, pričom zároveň ponúkame našu expertízu a pomoc pri hľadaní riešení.

Každý z nás počas tejto pandémie o niečo prichádza a nikto z nás nevie, kedy a ako sa kríza skončí. Spoločne ju dokážeme prekonať lepšie a pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Veríme tiež, že súdržnosť a ľudskosť sú tým, čo nás definuje, a čo nám pomôže zvládnuť túto výzvu.

Organizácie, ktoré zostavili spoločné vyhlásenie:

 • Človek v ohrození, n.o.
 • Dobrý anjel, n.o.
 • Centrum Slniečko, n.o.
 • EQUITA
 • Depaul Slovensko
 • Nadácia DEDO
 • Proti prúdu, vydavateľ Nota bene
 • Vagus
 • OZ Mládež ulice
 • Jeden rodič, n.o.
 • Slovenská katolícka charita (SKCH)
 • Fórum pre pomoc starším
 • OZ Mareena
 • Nadácia Milana Šimečku
 • Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • Nitrianska komunitná nadácia
 • OZ Liga za ľudské práva
 • OZ Marginal
 • Slovenská spoločnosť pre spina bifida a /alebo hydrocefalus, o.z.
 • Autistické centrum Andreas n.o.
 • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR)
 • Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
 • OZ Nepočujúce Dieťa
 • OZ Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • Združenie STORM

Celé znenie výzvy:
https://clovekvohrozeni.sk/spajame-sa-pre-ochranu-zranitelnych-pred-covid-19/