Profesor Krčméry hovorí, že nedostatočné bývanie je semenišťom sociálnej patológie

Bývanie je najvyššou ochranou v nie len  čase pandémie aj pre ľudí bez domova

Ľudia  bez domova patria k najohrozenejším skupinám. Podvýživa, stres, zdravotné znevýhodnenia a vylúčenie zo zdravotnej starostlivosti zoslabujú ich obranyschopnosť a znižujú vekovú hranicu rizika kritického priebehu ochorenia na 40 rokov (v prípade Covid- 19).  V akútnejšom riziku ničivých následkov ochorenia a smrti sú aj preto, že je medzi nimi veľké percento seniorov a ľudí so zdravotnými problémami, pre ktorých môže mať prakticky akákoľvek, aj triviálna choroba, fatálne dôsledky.

Ľudia bez domova sú extrémne vylúčení a izolovaní od spoločnosti, takže z pohľadu verejného zdravia nepredstavujú vyššie ohrozenie ako bežná populácia a domnienky, že by boli rizikovejšou skupinou, nie sú ničím podložené. Na druhej strane, v prípade ochorenia, sú pre nich zdravotné služby, či možnosť samoizolácie takmer úplne nedostupné, hoci ako uvádza štúdia z USA, ľudia bez domova by boli napríklad v prípade nakazenia vírusom COVID-19 v dvojnásobne vyššom riziku potreby hospitalizácie, dva až štyrikrát vyššej potrebe intenzívnej zdravotnej starostlivosti a dva až trikrát vyššom ohrození smrťou ako bežná populácia. Ľudia bez domova sú tak výrazne viac ohrození, ako by boli ohrozením pre iných.

Slovensko sa, aj vďaka profesorovi Krčmérymu zaradilo medzi krajiny, ktoré pandémiu úspešne zvládajú, no ľudia bez domova sú dlhodobo zanedbávanou zraniteľnou skupinou, ktorá dopláca na nedostatok služieb pomoci, vrátane ubytovacích služieb.

„Boj za dôstojné bývanie je boj za základné ľudské právo.“ Uviedol profesor Krčméry. Podľa neho práve bývanie môže vyriešiť mnoho problémov rodín, ktoré trpia bytovou a komplexnou núdzou, tiež samozrejme zlepšiť zdravotný stav a umožniť prístup k zdravotnej starostlivosti.

„Aj preto sa snažíme presadzovať princíp Housing first, ktorý spolu s odborným sprevádzaním rodín nie len citlivo reaguje na individuálne potreby, ale aj vytvára stabilné zázemie a nový domov pre rodiny a jednotlivcov bez domova.“ Doplnila Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.