Prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku

V útulku a nocľahárni Oáza -Bernátovce sa v uplynulom týždni konal komplexný skríning zdravotného stavu ľudí bez domova a testovanie na COVID-19. Dobrovoľníci lekári, zdravotníci a medici z Občianskeho združenia Equita, profesor Krčméry so svojím tímom z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Nadácia DEDO v spolupráci s neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu a s  o. z. Proti prúdu, vydavateľom Nota bene, realizovali rozsiahly monitoring  zdravotného stavu ľudí bez domova, aký na východe Slovenska doteraz realizovaný nebol.

„U ľudí a rodín bez domova bola preukázaná vysoká miera sociálneho vylúčenia a sťaženého prístupu k zdravotnej starostlivosti, ako aj dôležitosť prístupu k bývaniu. Mnohí klienti potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť a mali by byť v inom type služieb. Považujeme za nesmierne dôležité aj naďalej pracovať na advokácii a prinášaní konkrétnychzmien a riešení v tejto oblasti.“ Uviedla Alena Vachnová, manažérka pre rozvoj Nadácie DEDO.

Cieľom skríningu bolo zmonitorovať zdravotný stav a zdravotné potreby klientov, poskytnúť im základné ošetrenie, nastaviť ich na základnú liečbu, a v prípade potreby ich odoslať na odborné vyšetrenie. Skríning prebiehal na báze dobrovoľnosti, pričom bolo zrealizovaných 170 rozhovorov a vyšetrení klientov. K základným sledovaným parametrom patrili – meranie tlaku, telesnej teploty, cukru v krvi, skríning príznakov Covid-19 a u niektorých vybraných klientov a pracovníkov bol dobrovoľne vykonaný rýchlotest na Covid-19.

Ani u jedného z testovaných nebol preukázaný pozitívny výsledok na Covid-19.

„Až u tretiny klientov, medzi ktorými je mnoho seniorov s vážnymi zdravotnými znevýhodneniami, rodiny s deťmi či mladí ľudia po odchode z  detských domovov,  bola zistená hypertenzia, pričom u viacerých z nich bola potrebná okamžitá  intervencia a nastavenie na základnú liečbu. Zdravotný stav štyroch klientov si vyžadoval okamžité odoslanie do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie odborné vyšetrenia a nastavenie liečby. Zlý zdravotný stav klientov poukázal na potrebu pravidelného monitorovania a zabezpečenia dostupnej odbornej zdravotnej starostlivosti.“ Hovorí Michaela Kostičová z Equity.

Jedinečné dáta z vykonaného skríningu budú po spracovaní použité na advokačné aktivity v tejto téme na lokálnej i národnej úrovni.

„Spoločne s partnermi chceme aj naďalej pracovať na dostupnom bývaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre rodiny a jednotlivcov bez domova. Aktuálne pripravujeme pilotný projekt Housing first v Košiciach, ktorý môže zjednodušiť prístup týchto ľudí k sociálnemu nájomnému bývaniu. Vďaka profesionálnemu sprevádzaniu a individuálnemu prístupu tímu neziskovej organizácie Všetci pre rodinu dokáže pomôcť ľuďom a rodinám v bytovej a komplexnej núdzi vytvoriť stabilný a bezpečný domov, čo samozrejme prináša množstvo ďalších pozitívnych dôsledkov, ako napríklad zlepšovanie zdravotného stavu.“ uzavrela Vachnová.

Riaditeľ útulku, otec Peter Gombita, ktorý už roky do Oázy prijíma núdznych, dodáva: „Pre mňa to bol šok – vidieť s akým nasadením, veľkou ochotou a láskou pracovali s našimi ľuďmi. Myslím, že sú to anjeli, ktorých posiela Pán Boh, aby cez ich život a prácu mohol zasahovať do našich bežných životov.“

www.nadaciadedo.sk
www.equita.sk
www.notabene.sk
new.oaza-nadej.org