Pilotný projekt Housing first pre rodiny v Košiciach má zelenú

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom dnešnom zasadnutí schválilo realizáciu pilotného projektu Housing first, teda bývanie ako prvé, ktorý je už zahraničím osvedčeným nástrojom na ukončovanie bezdomovectva rodín a jednotlivcov. Hlavným partnerom projektu je Mesto Košice, iniciátorom a realizátorom projektu, ktorý je prvý svojho druhu na východnom Slovensku, je Nadácia DEDO. Rodiny, ktoré v meste trpia komplexnou a bytovou núdzou tak dostanú šancu na bezpečný a kvalitný domov.

„Tento prístup, ktorý presadzuje bývanie ako jedno zo základných ľudských práv, vykazuje v zahraničí úspech a rodiny či jednotlivci, ktorí bývanie získajú, sú za pomoci odborných tímov schopní si svoje nové bývanie aj udržať. S bezpečným domovov prichádza ruka v ruke zlepšenie kvality života, zdravotného stavu a množstvo ďalších multiplikačných efektov, ktoré nie je možné dosiahnuť vo veľkokapacitných zariadeniach poskytujúcich iba dočasné ubytovanie. Tím neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, ktorý klientov v projekte Housing first odborne sprevádza, pristupuje k ich traumám veľmi citlivo a odborná pomoc sa poskytuje podľa reálnych potrieb rodín a jednotlivcov, je šitá na mieru. Spoločne tak v lokálnych podmienkach môžeme začať systematicky ukončovať bezdomovectvo na Slovensku“. Uviedla v tejto súvislosti Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Realizácia pilotného projektu Housing first je logickým vyústením spolupráce Nadácie DEDO s Mestom Košice na Koncepcii na prevenciu a ukončovanie bytovej núdze s názvom Košice – mesto s bývaním dostupným pre každého.

„Najprv prebehne príprava bytových jednotiek, v niektorých je potrebná rekonštrukcia a samozrejme zariadenie, ktoré zabezpečí nadácia spoločne s partnermi, z vlastných zdrojov. Predpokladáme, že prvé rodiny by sa mohli nasťahovať ešte tento rok.“ Povedala správkyňa Nadácie DEDO, Katarína Trembuláková.

Prístup „bývanie ako prvé“ bude tím Nadácie DEDO postupne uplatňovať aj pre ďalšie zraniteľné skupiny ľudí bez domova –  seniorov, zdravotne znevýhodnených či mladých po ukončení náhradnej starostlivosti. Nadácia DEDO chce realizáciou pilotného projektu nie len aplikovať inovatívny prístup Housing first v slovenských podmienkach, ale postupne presadiť celospoločenskú systémovú zmenu v oblasti sociálneho bývania tak, aby jeho možnosti v našej krajine dosiahli európsky priemer.