Housing first projekt sa v Košiciach bude realizovať aj vďaka Active Citizens Fund – Slovakia

V uplynulých dňoch Mestské zastupiteľstvo v Košiciach odhlasovalo realizáciu pilotného Projektu Housing First pre rodiny v Košiciach. Teno krok je nie len pre Nadáciu DEDO dôležitým míľnikom na začiatku novej kapitoly nájomného bývania.

Jedným z najvýraznejších  impulzov pre samotnú prácu nadačného tímu bol projekt Inovujeme sa!, podporený z grantu Active Citizens Fund Slovakia , ktorý umožnil rozvíjať a stabilizovať tím Nadácie DEDO, systematicky pracovať na rozvoji sociálneho nájomného bývania v Košiciach a aplikovať prístup Housing First ako  nástroj na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva.

„Cieľom nášho tímu je na vzorke 10 mestských nájomných bytov, ktoré budú do najomného vzťahu poskytnuté10 rodinám v bytovej núdzi, dokázať efektívitu tohto prístupu v lokálnych podmienkach, nakoľko súčasťou je aj výskum. Rodiny budú príjimať im na mieru šitú odbornú podporu od multidisciplinárneho integrovaného tímu neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, aby si bývanie udržali a prosperovali v ňom. S bezpečným domovom prichádza zlepšenie kvality života, zdravotného stavu a množstvo ďalších multiplikačných efektov, ktoré nie je možné dosiahnuť vo veľkokapacitných zariadeniach poskytujúcich iba dočasné ubytovanie.” Uviedla Alena Vachová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Počas uplynuého roka Nadácia DEDO zintenzívnila spoluprácu s Mestom Košice a organizáciami pôsobiacimi v oblasti pomoci ľuďom bez domova a v bytovej núdzi. V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou COVID – 19 sa podarilo tiež zaviesť terénnu zdravotno-sociálnu starostlivosť, ktorú Všetci pre rodinu, n.o. spoločne s partnermi začala poskytovať v Oáze – Bernátovciach, v najväčšom košickom útulku pre ľudí bez domova, s výhľadom na postupné rozšírenie do ulíc a širšieho terénu.

Tieto pilotné zdravotno-sociálne skríningy sú realizované v spolupráci s OZ Equita a tímom profesora Krčméryho z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a a postupne sa spoločne so Spolkom medikov Mesta Košice  pripravuje vznik stáleho lokálneho tímu. „Pridávajú sa ďalší zdravotníci dobrovoľníci. Sme v procese hľadania psychológa a psychiatra, nakoľko venovať sa duševnému zdraviu a komplexnej traume  je v týchto prípadoch nesmierne dôležité.” Uviedla na margo ďalších plánov v oblasti poskytovania terénnej zdravotnej služby, Vachnová.

„Sme radi, že sme aj vďaka programu ACF Slovensko mohli pracovať na postupnom zavádzaní prístupu Housing first do poskytovania starostlivosti o rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v lokálnych podmienkach, v našom meste. Veríme, že sa v Košiciach pilotný projekt podarí zrealizovať úspešne a toto modelové riešenie budeme môcť  ponúknuť aj ostatným mestám či obciam na ukončovanie bezdomovectva na ich území a postupne riešiť problém bytovej núdze mnohých rodín a jednotlivcov skutočne a natrvalo.“ Uzavrela Vachnová.