Príprava bytov, zabývanie rodín, aj vzdelávanie tímu. Všetci pre rodinu, n.o. rozširuje poskytovanie odbornej podpory.

Pre prácu tímu Nadácie DEDO a jej organizácie Všetci pre rodinu n.o., nastal koncom júla kľúčový moment, keď Mestské zastupiteľstvo schválilo projekt Housing First pre rodiny v Košiciach, a s Mestom Košice sme následne podpísali memorandum.

Tím aktuálne spolupracuje s Mestom Košice a BPMK na príprave a rekonštrukcii 10 bytov. Zároveň na prispôsobení dispozičných riešení tak, aby spĺňali potreby rodín, ktoré v nich budú bývať, spolupracujeme so skupinou 9 architektiek.

Aby boli domácnosti vybavené, hľadáme partnerov, ktorí by sa chceli podieľať na vytváraní nového domova pre rodiny – najmä zabezpečením nábytku a spotrebičov.

Odborný tím sa rozrástol o novú sociálnu pracovníčku, aby mohol v bývaní i v teréne poskytovať komplexnú podporu – na mieru šitú – viacerým rodinám a jednotlivcom.

S našou spolupracovníčkou, Barborou Bírovou z Platformy pro sociální bydlení, intenzívne pracujeme na príprave mapovania bytovej núdze v Košiciach a na následnom, tzv. registračnom týždni, zameranom na rodiny s deťmi – hĺbkovej sonde do ich situácie a potrieb. Z týchto rodín budeme vyberať rodiny do projektu Housing First.

Nevyhnutnou súčasťou je aj neustále vzdelávanie tímu v oblasti vzťahovej väzby a práce s rodinami s traumou, ktoré pokračuje počas druhej vlny pandémie online formou,  zároveň pripravujeme školenie celého tímu Všetci pre rodinu, n. o. v prístupe Housing First, v spolupráci s Platformou pro sociální bydlení.

Odborný tím Všetci pre rodinu, n. o. aktuálne pripravuje domácnosti a zabývava rodiny do bytov, ktoré má Nadácia DEDO k dispozícii, kde im poskytuje podporu s prístupom Housing First a zároveň sa pripravuje na zabývanie a dlhodobú podporu 10 rodín v rámci HF projektu.

V nasledujúce mesiace nás čaká veľa práce, a sme radi za každý posun a partnerstvo – bez dialógu a spolupráce s mestami, úradmi, samosprávami, ministerstvami či firmami, by totiž bola snaha o systémovú zmenu v dostupnosti bývania neuskutočniteľná.

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”