Kde strávia karanténu ľudia bez domova a ako to bude s ich plošným testovaním?

Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, v súvislosti s čiastočným lockdownom a plošným testovaním na Slovensku, oslovili kompetentné orgány a krízový štáb, aby urýchlene zabezpečili podporu a krízový plán v prípade potreby karantény pre ľudí bez domova.

Odpovede však zatiaľ nie sú jasné.

Ľudia bez domova patria pre svoje výrazne podlomené zdravie k najviac ohrozeným skupinám vírusom COVID 19 –špeciálne populácia seniorov bez domova. Napriek tomu, doteraz nie sú známe žiadne opatrenia, ktoré by im umožnili uchýliť sa do bezpečia počas eskalujúcej pandémie. Veľkým zneistením sú chýbajúce informácie o možnosti karantény pre pozitívne otestovaných ľudí bez domova. Nemáme riešenia ani pre tých ľudí bez domova, ktorí nakazení nie sú a potrebujú sa chrániť. Hoci riziko nakazenia oproti prvej vlne koronakrízy stúplo, paradoxne sa zvýšila neistota, či budú mať možnosť stráviť karanténu v bezpečnom a dôstojnom prostredí. „Veríme, že možnosť ubytovania pre ľudí bez domova sa nebude odlišovať svojím charakterom, dôstojnosťou a bezpečnosťou od ubytovania, ktoré bude eventuálne ponúknuté iným skupinám obyvateľstva,“ hovorí Nina Beňová z Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene.

Pýtame sa čo bude s ľuďmi bez domova, ktorí sa otestovať nedajú alebo sa k testovaniu nedostanú, ale zároveň nebudú mať možnosť izolovať sa v bezpečí domova? Obávame sa, že ľudia bez negatívneho covid testu môžu byť kriminalizovaní a pokutovaní. Považujeme za neprípustné, aby boli sankcionovaní a pokutovaní za to, že nemajú kam ísť.

Veríme, že kombinácia náročnej situácie a nedostatku času na prípravu nevyústi do nedôstojných a zbytočne represívnych opatrení. „V tejto chvíli je preto veľmi dôležité, aby sme ponúkli ľuďom bez domova riešenia, ktoré nerezignujú na dodržiavanie ich ľudskej dôstojnosti a nepošliapu po ich základných právach,” zdôraznila Beňová.

Alena Vachnová z Nadácie DEDO, ktorá sa pridala k tejto iniciatíve dodáva, že najúčinnejšou prevenciou a ochranou nielen v čase korony a aj pre ľudí bez domova, je bezpečný domov. „Nadácia DEDO spoločne s partnermi, za dodržania prísnych opatrení, naďalej poskytuje terénnu zdravotnú službu a prostredníctvom odborného tímu Všetci pre rodinu, aj podporné sprevádzanie klientov v bývaní.“Otázkou zostáva plošné testovanie ľudí bez domova, ktorí nie sú zachytení v žiadnom krízovom zariadení. „Je veľmi dôležité mať v tejto situácii jasné odpovede na zabezpečenie ochrany zdravia tých najzraniteľnejších z nás,“ dodala Vachnová.