V Košiciach prebieha mapovanie rodín žijúcich v útulkoch, 10-tim z nich bude poskytnuté bývanie.

Nadácia DEDO v spolupráci s neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu v tomto týždni realizuje mapovanie bytovej núdze rodín žijúcich v útulkoch a zariadeniach núdzového bývania na území mesta Košice. Cieľom je hlbšie poznať charakteristiky týchto rodín a porozumieť ich potrebám. Získané dáta analyzovať a spracovať v krátkej správe, na základe ktorej bude Nadácia DEDO a Mesto Košice riešiť bytovú núdzu týchto rodín.

„Desiatim náhodne vybraným rodinám poskytneme bývanie v pripravených bytoch, ktoré poskytlo Mesto Košice do nájmu Nadácii DEDO v rôznych mestských častiach,“ uviedla správkyňa nadácie DEDO, Katarína Trembuláková.

„Všetky tieto rodiny sú v akútnej bytovej núdzi, zraniteľné. Útulky sú zariadenia krízovej intervencie, mali by slúžiť  len na niekoľkomesačné dočasné ubytovanie. Rodiny tu však ostávajú roky – často preto, že sa jednoducho nie je kam posunúť. Preto chceme možnosti skutočného domova a bývania s podpornými službami dlhodobo rozširovať,” hovorí rozvojová manažérka, Alena Vachnová.

„Rodiny, s ktorými sa zhovárame, majú rôzne charakteristiky, často sú to viacpočetné rodiny s rôznymi životnými traumami. Spoločným menovateľom je však nedostatok nájomného bývania, ktorý zásadným spôsobom vplýva na všetky oblasti života rodiny od zdravia, cez školskú dochádzku až po vzťahy v rodine,“ dodala Zuzana Sanchéz z odborného tímu Všetci pre rodinu, n. o. .

Celý projekt Housing First pre rodiny v Košiciach je aktuálne zviditeľnený kampaňou Idem domov, ktorej cieľom je vyzbierať 30 000 eur na zariadenie a vybavenie týchto nájomných mestských bytov, teda vybavenie 10 domácností pre konkrétne rodiny. Súčasťou je aj redizajn mhd zastávky na Hviezdoslavovej ulici, ktorá má ľudí na chvíľu obrazne dostať do kontextu bezdomovectva a zviditeľniť túto tému.

„Našim cieľom bolo využiť ulicu ako komunikačný kanál a zároveň upozorniť na tenkú hranicu medzi komfortným životom v bezpečnom bývaní a momentom, v ktorom životný status človeka zmení nálepka – bezdomovec,“ hovorí Jana Krajkovičová z komunikačného tímu. „Široká verejnosť nám môže pomôcť príspevkom alebo šírením kampane prostredníctvom sociálnych sietí,“ dodala.

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”