Housing first v Košiciach pokračuje, prvé rodiny sa nasťahujú do konca roka

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom júlovom zasadnutí schválilo realizáciu pilotného projektu Housing first, teda bývanie ako prvé, ktorý je už zahraničím osvedčeným nástrojom na ukončovanie bezdomovectva rodín a jednotlivcov. Hlavným partnerom projektu je Mesto Košice, iniciátorom a realizátorom projektu, ktorý je prvý svojho druhu na východnom Slovensku, je Nadácia DEDO.

Mapovanie rodín v útulkoch a krízových zariadeniach realizovala Nadácia DEDO minulý týždeň. Celkovo tak registruje 86 rodín,  ktoré v meste trpia bytovou núdzou a prvé z nich dostanú šancu na bezpečný a kvalitný domov do konca tohto roka.

Mesto Košice poskytlo na tento účel 10 bytov, ktoré sú aktuálne v rekonštrukcii.

„Nejde len o opravu jednotlivých bytov, pri rekonštrukcii dbáme najmä na funkčné využitie priestoru, ktorý bude slúžiť rodine. Príprava dispozičných riešení prebiehala v spolupráci s architektkou, ktorá sa snažila vytvoriť prostredie vhodné pre rodiny s deťmi a naprojektovať jednotlivé byty tak, aby v nich nechýbala detská izba či miesto pre spoločne strávený čas,“ povedala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO. „Stabilné bývanie má pre rodiny so skúsenosťou  bezdomovectva  rehabilitačný účinok. Očakávame stabilizáciu a postupné zlepšenie zdravotného stavu, posilnenie vzťahov v rodine, či stabilnú dochádzku detí do školy, preto nám záleží na dôstojných podmienkach a vytvorení bezpečného rodinného prostredia. Efekty bývania na rodiny vyhodnotí nezávislý výskum, ktorého výsledky budeme poznať po roku a následne dvoch rokoch, od zabývania rodín,“ dodala.

Byty, ktoré sú súčasťou projektu Housing first sa nachádzajú v rôznych lokalitách mesta Košice. Rodiny, ktoré sa do projektu zapoja, budú odborne sprevádzané multidisciplinárnym tímom neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, podpora je poskytovaná na mieru, podľa potrieb konkrétnych rodín.

„Mestské byty v Košiciach nepredávame. Rekonštruujeme ich a pomáhame slabším. A som veľmi rád, že nie sme sami, kto chce pomáhať. Už niekoľko mesiacov spolupracujeme s tímom ľudí z Nadácie DEDO, pre ktorej potreby sme rekonštruovali 10 mestských bytov, ktoré boli donedávna v dezolátnom stave za viac ako 200 tisíc Eur. V spolupráci s nami, postupne začlenia 10 rodín z Košíc, do normálneho života. Sú to smutné osudy rodín s malými deťmi, ktoré nie vlastnou vinou skončili na okraji spoločnosti. Housing First je projekt, ktorý má zmysel, pretože nie je len o dávaní. Ľudia z nadácie budú s rodinami pracovať a keď sa postavia na nohy, nájdu si vlastné bývanie. Verím, že sa to podarí aj v týchto prípadoch,“ uviedol primátor Mesta Košice, Jaroslav Polaček.

Do náhodného výberu rodín do projektu Housing First pre rodiny v Košiciach formou žrebovania budú zapojené všetky rodiny zachytené v mapovaní, ktoré sú v akútnej bytovej núdzi a majú maloleté, resp. nezaopatrené deti. Výber prebehne už 8. decembra.

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”