Nadácia DEDO v spolupráci s Mestom Košice poskytne stabilný domov 10 rodinám. Už sú známe.

V dňoch 24. – 30. 11. 2020 prebehlo na území Košíc detailné mapovanie rodín v útulkoch a krízovom ubytovaní, ktoré realizoval tím Nadácie DEDO formou štrukturovaného rozhovoru.

Aktuálne evidujeme 86 rodín žijúcich v útulkoch, pričom celkový počet detí v týchto rodinách je 207. Takmer polovica z nich je vo veku do 6 rokov. Väčšina rodín má jedno alebo dve deti a prevažne ide o osamelé matky, ktoré v útulkoch žijú bez partnera. Väčšina však uviedla, že v prípade stabilného nájomného bývania by bývavala práve s partnerom.

„Je alarmujúce koľko rodín žije len v našom meste v útulkoch. Pritom množstvo z nich pracuje alebo príležitostne brigáduje. V prípade sociálneho nájomného bývania by teda boli schopní platiť nájom,“uviedla Viktória Rusňáková, riaditeľka odborného tímu, ktorý monitoring útulkov realizoval.

Nadácia DEDO má v prenájme od Mesta Košice 10 bytových jednotiek, ktoré aktuálne prechádzajú kompletnou rekonštrukciou a budú slúžiť ako sociálne nájomné bývanie v projekte Housing first. Cieľom je ponúknuť zraniteľným rodinám v útulkoch bývanie. Jedinou podmienkou je „byť dobrým susedom“ a prijímať odbornú podporu multidisciplinárneho tímu. Všetky zmapované rodiny teda majú na získanie bývania rovnakú šancu.

„Teší ma, že sa nám v spolupráci s nadáciou DEDO podarilo naštartovať pilotnú fázu tohto projektu. Mestské byty majú slúžiť ľuďom, som preto nesmierne rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať a odovzdať ďalších 10 z nich a verím, že sa nám v budúcnosti podarí pomôcť ešte väčšiemu počtu rodín, ktoré sú v núdzi, či už prostredníctvom projektu Housing First, či prostredníctvom iných projektov.“uviedol primátor Mesta Košice, Jaroslav Polaček.

„Dnes sme z rodín v útulkoch vybrali 10, ktoré budú zaradené do programu Housing first, získajú bezpečný domov s odborným sprevádzaním multidisciplinárnym tímom neziskovej organizácie Všetci pre rodinu, n. o. . Je to pilotný projekt, ktorý bude súčasťou výskumu, na základe ktorého budeme vedieť preukázať dopady a efekty bývania na jednotlivé rodiny. Verím však, že sa nám v blízkej budúcnosti podarí navýšiť počet bytových jednotiek a poskytnúť tak skutočný domov ďalším rodinám,“ povedala Alena Vachnová, rozvojová manažérka Nadácie DEDO.

Výber sa uskutočnil na Magistráte Mesta Košice formou žrebovania za účasti notára. Všetky údaje jednotlivých rodín, ktoré sa zúčastnili mapovania a následného výberu, sú anonymizované.

“Projekt ‘Sprevádzame, podporujeme, bývate’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou”